Human Network- din leverantör av omställningstjänster för tjänstemän (TRR)
Uppsagda tjänstemän i den privata sektorn har rätt att själva välja leverantör av omställningstjänster genom TRR Trygghetsrådet vilket innebär att TRR:s egna rådgivare är konkurrensutsatta. Human Network har flerårig erfarenhet att coacha individer till ett nytt jobb och vi ser gärna att få förtroendet med att vägleda individerna till ett nytt jobb.

Hur går man till väga för att välja annan omställningsleverantör än TRR? Om arbetsgivaren eller den uppsagde inte vill använda TRRs tjänster och dess rådgivare, kan ni välja en annan leverantör för detta regleras i Omställningsavtalet. I dagsläget utnyttjar bara ett fåtal arbetsgivare denna möjlighet. Läs mer här http://www.trr.se/For-uppsagda/Att-valja-annan-leverantor/

Arbetsgivaren kan begära om bidrag från TRR Trygghetsrådet från och med uppsägningsdagen eller då en uttalad risk för uppsägning föreligger. Det är arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen som gemensamt söker omställningsstödet för individen. Väljer företaget och den lokala fackföreningen möjligheten att fritt välja leverantör, så får företaget en fastställd summa som är samma oavsett vilken leverantör som väljs. Grundbeloppet avser heltidsanställda och kan endast användas till kostnad för omställning. För deltidsanställda sker anpassning av beloppet. Medarbetarens rätt till avgångsersättning (så kallad AGE) via TRR Trygghetsrådet påverkas inte heller av valet av leverantör till omställningsstöd. Human Network hjälper er gärna med administrationen kring ansökningar om vi får förtroendet att hålla i omställningen. Mer information om villkor och ansökningar finns på www.trr.se.

 

Kontakta Oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search