FÅ HJÄLP ATT HITTA ETT NYTT JOBB

Human Network har lång erfarenhet av att coacha individer till att hitta nya jobb, starta egna företag eller börja en utbildning. Vi har avtal med Trygghetsstiftelsen TSL och Omställningsfonden för Hallands län. Om du har blivit uppsagd eller riskerar att bli det på grund av arbetsbrist, kan du ha möjlighet att få omställningshjälp genom försäkringsfinansierad omställning beroende på vilket avtalsområde din arbetsgivare tillhör.

Som uppsagd tjänsteman på ett TRR-anslutet företag kan du själv välja leverantör av omställningstjänster som finansieras via TRR:s omställningsprogram. Human Network är en erfaren leverantör av omställningstjänster och vi ser gärna att du väljer oss som din leverantör. Vi hjälper dig att navigera genom ansökningsprocessen och vägleder dig till ett nytt jobb.

Om du vill välja en annan omställningsleverantör än TRR, kan du få mer information om villkoren och ansökningar på https://www.trr.se/uppsagd/vart-stod/valja-annan-leverantor-an-trr/.

Vi på Human Network är här för att hjälpa dig. Kontakta oss så hjälper vi dig med administrationen kring ansökningar och annan omställningsrelaterad information. Vi ser fram emot att få förtroendet att hjälpa dig vidare till ett nytt jobb.