Omställningscoach för TSL

Human Network erbjuder hjälp till uppsagda arbetare i Hallands län att snabbt hitta en ny anställning, utbildning eller starta egen verksamhet med hjälp av omställningsprogram finansierade av Trygghetsfonden TSL.

Trygghetsfonden TSL är omställningsorganisationen för yrkesarbetare inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Deras stöd omfattar 2 miljoner människor i 80 000 företag. Trygghetsfonden TSL hjälper den som blir uppsagd eller har avslutat en tidsbegränsad anställning till nytt arbete. För arbetsgivare och fack stöttar och underlättar de arbetet under hela omställningsprocessen. Trygghetsfonden TSL erbjuder även den med anställning en möjlighet att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden, genom karriär- och studievägledning och ekonomiskt stöd under utbildning.

Läs mer på TSL.se och ta reda på om du har rätt till omställningshjälp från TSL och få mer information om omställningsstödet