Omställningsfonden

Specialist åt Omställningsfonden i Hallands län
Sinisa Bozic är en specialist på Omställningsfonden i Hallands län. Omställningsfonden ägs av Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona, Kommunal, OFR:s förbundsområden och AkademikerAlliansen. De erbjuder omställningshjälp till 1,3 miljoner anställda inom kommuner, regioner, kommunalförbund och Sobona-anslutna företag enligt Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR. Besök www.omstallningsfonden.se för mer information om omställningsstödet och om du är berättigad till hjälp från Omställningsfonden.