Karriärcoachning

Human Network som er leverantör av omställningstjänster för tjänstemän (TRR)

När det uppstår övertalighet kan en arbetsgivare som är ansluten till TRR erbjuda karriärcoachning och omställningshjälp för att hjälpa sin personal att hitta nya jobb. TRR finansierar omställningsprogrammet för att underlätta för uppsagda medarbetare att komma vidare. Enligt Omställningsavtalet kan företaget och de lokala fackliga organisationerna välja Human Network som sin omställningsleverantör istället för TRRs konkurrensutsatta rådgivare.

Human Network har flerårig erfarenhet av att coacha individer till nya jobb och vi vill gärna hjälpa era anställda att hitta nya karriärvägar. Om ni vill välja en annan omställningsleverantör än TRR, finns möjligheten enligt Omställningsavtalet. Än så länge är det få arbetsgivare som utnyttjar denna möjlighet, men mer information om villkor och ansökningar hittar du här: TRR: Du som arbetsgivare kan välja en annan leverantör än TRR

Om ni vill ha hjälp med administrationen kring ansökningar så hjälper vi på Human Network gärna till. Kontakta mig så återkommer jag snabbt. Låt oss tillsammans hitta nya karriärvägar för era medarbetare!